با توجه به اینکه آزمون اجرا عمران نسبت به سال­های پیش پیچیده­ تر و مفهومی تر شده است؛ سعی گردیده است تا به راه حل مناسبی با برای پاسخگوئی به سوالات آزمون رسید. برای یافتن پاسخ صحیح آزمون انجام دو کار ضروری است: اولی یافتن منبع سوال آزمون؛ دومی یافتن متن مورد نظر در کتاب و منبع مشخص شده.

جزوات مکاتبه ای  آموزشی آزمون اجرا عمران نظام مهندسی

کلیه جزوات به چاپ شده و به پستی به صورت رایگان برایتان ارسال می گردد.
جزوات مکاتبه ای اجرا عمران شامل موارد زیر می باشد:

جزوه اول: آمادگی آزمون اجرا عمران(با ارسال پستی رایگان و چاپ شده)

در جزوه اول مجموعه تهیه شده ابتدا از روی کلید واژه های هر مبحث و منبع آزمون؛ با توجه به صورت سؤال منبع و کتاب سؤال را تشخیص می دهیم (برای سرعت بیشتر بهتر است کلیدواژه ­های کلی هر مبحث را حفظ کرد) و سپس از روی فهرست کلید واژه ای و کلیدی، متن مورد نظر را که سؤال از آن قسمت مطرح شده است را پیدا کرده و بتوان به پاسخ صحیح دست یافت.

دانلود نمونه رایگان جزوه اول اجرا عمران

جزوه دوم اجرا عمران: جزوه نکات و قوانین تکمیلی ویژه آزمون اجرا عمران(به صورت فایل دانلودی)

هم چنین در جزوه تکیمیل مباحثی و مطالبی که در آزمون مورد سوال قرار می گیرد و برای آن منبع خاصی نیز معرفی نگردیده است، به صورت کامل بیان گردد. داوطلبان با تهیه این جزوه می توانند مطالب آزمون اجرا را یکجا داشته باشند.

  • روشها و مسائل اجرايي
  • نظام فني و اجرائي کشور
  • مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با مسئوليت مجری
  • قوانين صنعت بيمه و ماليات
  • مديريت ساخت و نظام برنامه‌ريزي و كنترل پروژه
  • قانون كار

دانلود رایگان نمونه جزوه دوم اجرا عمران

جزوه سوم اجرا عمران: دو دوره آزمون آزمایشی با پاسخ تشریحی (با ارسال رایگان و چاپ شده)

این جزوه شامل دو دوره آزمون آزمایشی اجرا عمران متناسب با آزمون سال ۹۶ با پاسخ تشریحی می باشد.
دانلود رایگان جزوه سوم (آزمون آزمایشی اجرا عمران)

پکیج آموزشی آزمون اجرا عمران نظام مهندسی (با ارسال پستی رایگان و فایل و  چاپ شده)

در پکیج اجرا عمران سه جزوه اجرا عمران به طور کامل و یکجا آمده است.
دانلود رایگان نمونه پکیج اجرا عمران

جزوه های اجرا عمران

محصولات مرتبط با عمران