جزوات آموزشی آزمون اجرا معماری ویژه آزمون دوره دوم ۹۹

با توجه به اینکه آزمون اجرا معماری نسبت به سال­های پیش پیچیده­ تر و مفهومی تر شده است؛ سعی گردیده است تا به راه حل مناسبی با برای پاسخگوئی به سوالات آزمون رسید. برای یافتن پاسخ صحیح آزمون انجام دو کار ضروری است: اولی یافتن منبع سوال آزمون؛ دومی یافتن متن مورد نظر در کتاب و منبع مشخص شده.

مؤلفین جزوات (آقای دکتر جواد رحمانی و خانم مهندس انسیه قربان نژاد) از مدرسین دانشگاه و دوره­ های آمادگی آزمون نظام مهندسی می باشند. همچنین خانم مهندس انسیه قربان نژاد نفر اول آزمون نظام مهندسی معماری سال ۱۳۸۹ می باشند.

جزوات مکاتبه ای  آموزشی آزمون اجرا معماری نظام مهندسی

کلیه جزوات به چاپ شده و به پستی به صورت رایگان برایتان ارسال می گردد.
جزوات مکاتبه ای اجرا معماری شامل موارد زیر می باشد:

جزوه اول: آمادگی آزمون اجرا معماری (با ارسال پستی رایگان و چاپ شده)

در جزوه اول مجموعه تهیه شده ابتدا از روی کلید واژه های هر مبحث و منبع آزمون؛ با توجه به صورت سؤال منبع و کتاب سؤال را تشخیص می دهیم (برای سرعت بیشتر بهتر است کلیدواژه­های کلی هر مبحث را حفظ کرد) و سپس از روی فهرست کلید واژه ای و کلیدی، متن مورد نظر را که سؤال از آن قسمت مطرح شده است را پیدا کرده و بتوان به پاسخ صحیح دست یافت.

دانلود نمونه رایگان جزوه اول اجرا معماری

جزوه دوم اجرا معماری: جزوه نکات و قوانین تکمیلی ویژه آزمون اجرا معماری (به صورت فایل دانلودی)

هم چنین در جزوه تکیمیل مباحثی و مطالبی که در آزمون مورد سوال قرار می گیرد و برای آن منبع خاصی نیز معرفی نگردیده است، به صورت کامل بیان گردد. داوطلبان با تهیه این جزوه می توانند مطالب آزمون اجرا را یکجا داشته باشند.

         • روشها و مسائل اجرايي
         • نظام فني و اجرائي کشور
         • مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با مسئوليت مجری
         • قوانين صنعت بيمه و ماليات
         • مديريت ساخت و نظام برنامه‌ريزي و كنترل پروژه
         • قانون كار

دانلود رایگان نمونه جزوه دوم اجرا معماری

پکیج آموزشی آزمون اجرا معماری نظام مهندسی (با ارسال پستی رایگان و فایل و  چاپ شده)

در پکیج اجرا معماری دو جزوه اجرا معماری به طور کامل و یکجا آمده است.

جزوه های اجرا معماری

محصولات مرتبط با معماری