جزوات آمادگی آزمون ویژه آزمون اردیبهشت ۱۳۹۷

خانه عمران اشراق فیلم و جزوات آمادگی آزمون نظام مهندسی و پاسخنامه تشریحی را برای آزمون اردیبهشت ۱۳۹۷ ویرایش و تهیه کرده است.
داوطلبین می توانند با سفارش پکیج فیلم وجزوات خود را آماده آزمون اردیبهشت ۱۳۹۷ نمایند.
برای معرفی و دانلود رایگان جزوات به اینجا کلیک کنید.