جزوات آمادگی آزمون ویژه آزمون دوره دوم ۱۳۹۹

خانه عمران اشراق فیلم و جزوات آمادگی آزمون نظام مهندسی و پاسخنامه تشریحی را برای آزمون دوره دوم ۱۳۹۹ ویرایش و تهیه کرده است.
داوطلبین می توانند با سفارش پکیج فیلم وجزوات خود را آماده آزمون دوره دوم ۱۳۹۹نمایند.
برای معرفی و دانلود رایگان جزوات طراحی معماری اینجا کلیک کنید.