.

جزوات مکاتبه ای  آموزشی آزمون نظارت معماری نظام مهندسی

کلیه جزوات به چاپ شده و به پستی به صورت رایگان برایتان ارسال می گردد.
جزوات مکاتبه ای نظارت معماری شامل موارد زیر می باشد:

جزوه اول: آمادگی آزمون نظارت معماری (با ارسال پستی رایگان و چاپ شده)

در جزوه اول مجموعه تهیه شده ابتدا از روی کلید واژه های هر مبحث و منبع آزمون؛ با توجه به صورت سؤال منبع و کتاب سؤال را تشخیص می دهیم (برای سرعت بیشتر بهتر است کلیدواژه­های کلی هر مبحث را حفظ کرد) و سپس از روی فهرست کلید واژه ای و کلیدی، متن مورد نظر را که سؤال از آن قسمت مطرح شده است را پیدا کرده و بتوان به پاسخ صحیح دست یافت.
دانلود نمونه رایگان جزوه اول نظارت معماری

جزوه دوم نظارت معماری: عناصر و جزئیات آزمون نظارت معماری (با ارسال پستی رایگان و چاپ شده)

در جزوه دوم نظارت معماری و  جزوه عناصر و جزئیات دیتیل ها و جزئیاتی که در آزمون نظارت معماری می تواند به داوطلبین کمک کند، آمده است. مطالعه جزوه دوم می تواند در پاسخگویی به سوالات عناصر و جزئیات آزمون نظارت معماری به داوطلبین کمک نماید. در این جزوه سعی شده جزئیات معماری و سازه های که در آزمون مورد سوال قرار می گیرد بیان گردد.
دانلود رایگان نمونه جزوه دوم نظارت معماری (عناصر و جزئیات)

جزوه سوم نظارت معماری: پاسخنامه و جواب آزمون نظارت معماری نظام مهندسی خرداد ۹۳ تا شهریور ۹۵ (با ارسال پستی رایگان و چاپ شده)

در این جزوه پاسخنامه تشریحی آزمون خرداد ۹۳، آبان ۹۳، مرداد ۹۴، بهمن ۹۴ و شهریور ۹۵ به صورت تشریحی و کامل آمده است.

دانلود رایگان نمونه پاسخنامه تشریحی نظارت معماری خرداد ۹۳ تا شهریور ۹۵

جزوه چهارم نظارت معماری: دو دوره آزمون آزمایشی با پاسخ تشریحی (با ارسال رایگان و چاپ شده)

این جزوه شامل دو دوره آزمون آزمایشی نظارت معماری متناسب با آزمون سال ۹۶ با پاسخ تشریحی می باشد.
دانلود رایگان جزوه چهارم (آزمون آزمایشی نظارت معماری)

پکیج آموزشی آزمون نظارت معماری نظام مهندسی (با ارسال پستی رایگان و چاپ شده)

در پکیج نظارت معماری چهار جزوه نظات معماری به طور کامل آمده است.
دانلود رایگان نمونه پکیج نظارت معماری

جزوات مکاتبه ای نظارت معماری

محصولات مرتبط با معماری