پکیج آزمون عمومی ماده ۲۷ نظام مهندسی (مشترک برا رشته های هفت گانه نظام مهندسی)

پکیج عمومی آزمون ماده ۲۷ ویژه سال ۱۴۰۰ برای همه هفت رشته مهندسی تهیه گردیده است.

دانلود رایگان سوال و پاسخنامه تشریحی آزمون عمومی ماده ۲۷ نظام مهندسی سال ۱۳۸۴
دانلود رایگان سوال و پاسخنامه تشریحی آزمون عمومی ماده ۲۷ نظام مهندسی سال ۱۳۸۷
دانلود رایگان سوال و پاسخنامه تشریحی آزمون عمومی ماده ۲۷ نظام مهندسی سال ۱۳۹۰- معماری و عمران
دانلود رایگان سوال و پاسخنامه تشریحی آزمون عمومی ماده ۲۷ نظام مهندسی سال ۱۳۹۰ – مکانیک و برق
این جزوه به دو صورت جزوه عادی و جزوه کامل تهیه و تدوین شده است. جزوه عادی مطابق با منابع اعلامی سامانه مقررات ملی ساختمان تهیه شده است. اما چزوه کامل شامل پاسخ سوالات سنوات گذشته نیز می باشد.
داوطلبینی که صرفا مایل به تهیه منابع اعلام شده سامانه مقررات ملی ساختمان هستند جزوه عادی و داوطلبینی که علاوه بر منابع اعلامی میخواهند منابع تکمیلی مانند پاسخ های آزمون های سنوات گذشته را تهیه نمایندُ‌جزوه کامل را تهیه نمایند.
.
.
دانلود رایگان نمونه جزوه عادی آزمون عمومی ماده ۲۷ نظام مهندسی
.
.
دانلود رایگان نمونه جزوه کامل آزمون عمومی ماده ۲۷ نظام مهندسی

پکیج آزمون تخصصی ماده ۲۷ نظام مهندسی در رشته عمران

پکیج تخصصی آزمون ماده ۲۷ نظام مهندسی ویژه سال ۱۴۰۰در رشته های معماری، عمران تهیه گردیده تا داوطلبان با مطالعه آن بتوانند در آزمون موفقیت خود را کسب نمایند.
.
.
.
دانلود رایگان نمونه جزوه اول آزمون عمران ماده ۲۷ نظام مهندسی
.
.
.
دانلود رایگان نمونه جزوه دوم آزمون عمران ماده ۲۷ نظام مهندسی
.
.
.
دانلود رایگان نمونه جزوه سوم آزمون عمران ماده ۲۷ نظام مهندسی
.
.
.
دانلود رایگان نمونه جزوه چهارم آزمون عمران ماده ۲۷ نظام مهندسی

جزوات و پکیج آزمون ماده ۲۷