جزوات آمادگی آزمون ویژه آزمون بهمن ۱۳۹۴

خانه عمران اشراق جزوات آمادگی آزمون نظام مهندسی و پاسخنامه تشریحی را برای آزمون بهمن ماه و دوره دوم سال ۱۳۹۵ ویرایش و تهیه کرده است. جزوات آمادگی آزمون نظام مهندسی در سه بخش معماری، عمران و تأسیسات برقی آماده گردیده است. امید است داوطبان آزمون نظام مهندسی با مطالعه جزوات آمادگی آزمون، در آزمون ورودی نظام مهندسی موفقیت لازم را کسب نمایند.
ضمنا در صورت داشتن هرگونه سوال یا پیشنهاد با پشتیبانی سایت تماس حاصل فرمایید.