سبد خرید "جزوه دوم: دو دوره آزمون آزمایشی نظارت عمران با پاسخ تشریحی متناسب با آزمون شهریور ۱۳۹۵" با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.