فروشگاه
با تخفیف!

بسته کامل جزوات و فیلم (دو کاربره)

8,720,000 ریال 5,650,000 ریال

توضیحات

در این بخش کلیه جزوات و فیلم آمادگی آزمون طراحی معماری نظام مهندسی در دو نسخه مجزا و کامل برای استفاده دو کاربر (دو نسخه کامل پکیج) به صورت توأمان قرار می گیرد.