فروشگاه
با تخفیف!

بسته کامل جزوات و فیلم (دو کاربره)

6,560,000 ریال 4,880,000 ریال

توضیحات

در این بخش کلیه جزوات و فیلم آمادگی آزمون طراحی معماری نظام مهندسی در دو نسخه مجزا و کامل برای استفاده دو کاربر (دو نسخه کامل پکیج) به صورت توأمان قرار می گیرد.