جزوه: مدیریت بار و تقاضای شبکه

25,000 ریال

توضیحات

جزوه: مدیریت بار و تقاضای شبکه

این جزوه شامل ۲۲ پرسش، ۹ نکته طلائی و چند صفحه درس نامه کاربردی است. مباحث مطروحه در این جزوه به ترتیب عبارتند از:

  • تعاریف اولیه
  • برآورد توان نصب شده
  • محاسبه بار مجتمع مسکونی
  • الگوی محاسبات بار
  • پرسش های متفرقه

دانلود رایگان نمونه جزوه مدیریت بار و تقاضای شبکه

تعداد صفحات : ۲۲