با تخفیف!

جزوه هفتم طراحی

850,000 ریال

توضیحات

با توجه به مطرح شدن سوال عناصر و جرئیات در آزمون اخیر، در این جزوه سعی گردیده است تا عناصر و جزئیات و دیتایل هایی از ساختمان که ممکن است در آزمون پیش رو مطرح شوند به طور کامل و کافی آمده است.
جزئیات مطرح شده در این جزوه شامل دو بخش جزئیات معماری و جزئیات سازه ای می باشد.

دانلود رایگان نمونه جزوه هفتم طراحی معماری