با تخفیف!

پکیج چاپی معماری و تزئینات داخلی

12,000,000 ریال

توضیحات

پکیج کامل جزوات آزمون کارشناس رسمی دادگستری و قوه قضائیه – رشته معماری و تزئینات داخلی- ویژه آزمون سال ۱۴۰۱ (به صورت چاپی)

با توجه به نامشخص بودن منابع آزمون کارشناس رسمی دادگستری و جزوه بسته بودن این آزمون، سعی گردیده شده است تا از منابع معتبر نظام فنی و اجرایی کشور، دفتر ترویج مقررات ملی ساختمان، کتب دانشگاهی معتبر، آئین نامه های معتبر در ایران پکیج آموزشی تدوین گردد تا داوطلبان بتوانند برای موفقیت در این آزمون از آن استفاده نمایند.
با توجه به ساختار آزمون که در سنوات گذشته مطرح شده است پکیج آموزی به صورت جزوه ای و شامل هشت جزوه طراحی و تدوین گردیده است.