ورکشاپ موضوعی طراحی – رزرو اولیه

1,000,000 ریال

توضیحات

هر جلسه یک آزمون در کنار دیگر داوطلبان و حل و توضیح بخش های مختلف سوال و نحوه ی رسیدن از سوال به جواب و دیدن کارهای دیگر دانشجویان و تصحیح ایرادات به صورت جمعی

مدت این دوره ۱۶ ساعت می باشد که دو جلسه ۸ ساعته یک ماه مانده به امتحان با شهریه ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود.