فروشگاه
با تخفیف!

پکیج جزوات آزمون کارشناس رسمی قوه قضاییه(به صورت فایلی)

3,100,000 ریال 2,800,000 ریال

با توجه به نامشخص بودن منابع آزمون کارشناس رسمی دادگستری و جزوه بسته بودن این آزمون، سعی گردیده شده است تا از منابع معتبر نظام فنی و اجرایی کشور، دفتر ترویج مقررات ملی ساختمان، کتب دانشگاهی معتبر، آئین نامه های معتبر در ایران پکیج آموزشی تدوین گردد تا داوطلبان بتوانند برای موفقیت در این آزمون از آن استفاده نمایند.
با توجه به ساختار آزمون که در سنوات گذشته مطرح شده است پکیج آموزی به صورت جزوه ای و شامل پنج جزوه طراحی و تدوین گردیده است.

جزوه اول: مسائل عمرانی و اجرایی ساختمان

جزوه دوم: شناخت مواد و مصالح ساختمانی

جزوه سوم: راه و راه سازی

جزوه چهارم: مسائل معماری و شهرسازی

جزوه پنجم: مسائل حقوقی و قانونی ساختمان

جزوه ششم: بیش از 2000 نمونه سوال تالیفی و آزمایشی

جزوه هفتم: سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون های اخیر

توضیحات

با توجه به نامشخص بودن منابع آزمون کارشناس رسمی دادگستری و جزوه بسته بودن این آزمون، سعی گردیده شده است تا از منابع معتبر نظام فنی و اجرایی کشور، دفتر ترویج مقررات ملی ساختمان، کتب دانشگاهی معتبر، آئین نامه های معتبر در ایران پکیج آموزشی تدوین گردد تا داوطلبان بتوانند برای موفقیت در این آزمون از آن استفاده نمایند.
این پکیج تهیه شده مناسب برای آزمون کارشناس رسمی دادگستری و آزمون کارشناس ماده ۱۸۷ قوه قضاییه و رشته امتحانی راه و ساختمان برای کسانی که دارای مدرک کارشناسی عمران و معماری هستند می باشد.
با توجه به ساختار آزمون که در سنوات گذشته مطرح شده است پکیج آموزی به صورت جزوه ای و شامل پنج جزوه طراحی و تدوین گردیده است.

جزوه اول: مسائل عمرانی و اجرایی ساختمان

جزوه دوم: شناخت مواد و مصالح ساختمانی

جزوه سوم: راه و راه سازی

جزوه چهارم: مسائل معماری و شهرسازی

جزوه پنجم: مسائل حقوقی و قانونی ساختمان

جزوه ششم: بیش از ۲۰۰۰ نمونه سوال تالیفی و آزمایشی

جزوه هفتم: سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون های اخیر

دانلود رایگان نمونه جزوه اول -مسائل عمرانی و اجرایی- پکیج کارشناس رسمی قوه قضاییه

دانلود رایگان نمونه جزوه دوم- مصالح ساختمانی – پکیج کارشناس رسمی قوه قضاییه

دانلود رایگان نمونه جزوه سوم-راه و راهسازی- پکیج کارشناس رسمی قوه قضاییه

دانلود رایگان نمونه جزوه چهارم-مسائل معماری و شهرسازی- پکیج کارشناس رسمی قوه قضاییه

دانلود رایگان نمونه جزوه پنجم-مسائل حقوقی و قانونی- پکیج کارشناس رسمی قوه قضاییه

دانلود رایگان نمونه جزوه ششم-نمونه سوالات تالیفی- پکیج کارشناس رسمی قوه قضاییه

دانلود رایگان سوالات و پاسخنامه تشریحی کارشناس رسمی سال ۹۰- پکیج کارشناس رسمی قوه قضاییه

دانلود رایگان سوالات و پاسخنامه تشریحی کارشناس رسمی سال ۹۳- پکیج کارشناس رسمی قوه قضاییه