کارگاه تست زنی – رزرو اولیه

1,000,000 ریال

توضیحات

هر جلسه چند آزمون مبحث به مبحث و جامع در زمان متناسب با امتحان. حل آزمون در انتهای کلاس و توضیح نحوه رسیدن از سوال به جواب در هر بخش.

مدت این دوره ۱۴ساعت می باشد که دو جلسه ۷ ساعته یک ماه مانده به امتحان با شهریه ۳۵۰ هزار تومان خواهد بود.