پکیج آمادگی آزمون نظام مهندسی شهرسازی ویژه آزمون دوره دوم ۱۳۹۹

با توجه به اینکه منابع آزمون شهرسازی اعلام شده از سوی مقررات ملی ساختمان کلی می باشد و منابع دقیق معرفی نگردیده است؛ در این پکیج سعی شده است تا اطلاعات جامعی از مباحث شهرسازی که در آزمون شهرسازی مورد سوال قرار می گیرد جمع آوری گردد. موارد بیان شده در پکیج آزمون نظام مهندسی شهرسازی به شرح زیر می باشد:

این پکیج شامل پنج جزوه می باشد: (ویژه آزمون دوره دوم ۹۹و ۳۵۰ صفحه جزوه چاپ شده و ارسال رایگان)

جزوه اول: فهرست موضوعی و کلیدی مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری

.

جزوه دوم: فهرست موضوعی و کلیدی مباحث مقررات ملی ساختمان

       • میحث دوم: نظامات اداری
       • مبحث چهارم: الزامات عمومی ساختمان
       • مبحث ۲۰: علائم و تابلوها
       • مبحث ۲۱: پدافند غیرعامل
       • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

جزوه سوم:

    • روش‌ها و شيوه‌هاي مديريت برنامه‌ريزي و طراحي شهري
    • مسائل شهرسازي ايران اعم از مديريت برنامه‌ريزي شهري و طراحي شهري
    • اطلاعات تكنيكي لازم در زمينه انواع طرحها و برنامه‌هاي شهرسازي ايران از سطح ملي تا محلي شامل طرحهاي آمايش، كالبد ملي، منطقه‌اي، ناحيه‌اي و محلي، هادي، جامع، ساختاري، تفصيلي، آماده‌سازي، شهرك‌سازي، شهرهاي جديد، طراحي شهري، نوسازي و بهسازي، توانمند سازي، طراحي تفكيك اراضي شهري، انطباق كاربري اراضي شهري، طراحي انطباق شهري ساختمانها و نظاير آن

جزوه چهارم: حقوق، قوانين، مقررات و آئين‌نامه‌هاي مربوط به شهرسازي كشور

 

   • نظير قانون تغيير نام آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي
   • قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
   • قانون شهرداريها
   • آيين‌نامه بررسي و تصويب انواع طرحها از سطح ملي تا محلي
   • مباحث عمومي حقوق شهري و مشابه

جزوه پنجم: جزوه تکمیلی قوانين، مقررات و آئين‌نامه‌هاي مربوط به شهرسازي كشور

   • قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
   • عناوین و سرفصل های دوره آموزشی برای ارتقا نظام مهندسی رشته شهرسازی
   • قانون و آئین نامه حفظ كاربري اراضي زارعي و باغ‎ها
   • آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان

دانلود رایگان پکیج آموزشی شهرسازی

پکیج آزمون نظام مهندسی شهرسازی