پکیج طراحی معماری نظام مهندسی ویژه آزمون دوره ۱۴۰۱

در سال ­های اخیر آزمون طراحی معماری، نظام مهندسی دچار تغییر و تحول زیادی شده است. یکی از دغدغه ­های اصلی مهندسانی که در این آزمون شرکت می­کنند، گنگ و مبهم بودن بعضی از ضوابط و مقررات مطرح شده در مقررات ملی ساختمان می­باشد. فیلم و جزوات جزوه فراهم شده برای آزمون به صورت جداگانه قابل تهیه می باشد. مؤلفین جزوات (آقای دکتر جواد رحمانی و خانم مهندس انسیه قربان نژاد) از مدرسین دانشگاه و دوره ­های آمادگی آزمون نظام مهندسی می باشند. همچنین خانم مهندس انسیه قربان نژاد نفر اول آزمون نظام مهندسی معماری سال ۱۳۸۹ می باشند.

فیلم آموزشی شامل موارد زیر می باشد:

آموزش کلیه ضوابط و نکات آزمون طراحی معماری و ترکیب کلیه قوانین، مقررات و ضوابط مطرح شده در مباحث مقررات ملی و منابع آزمون طراحی معماری نظام مهندسی معماری به صورت مجازی به همراه شکل و نقشه منطبق با آخرین تغییرات مقررات ملی+ عکس و تری دی موارد لازم

  • حل نمونه آزمون آزمایشی در زمین شیبدار و نکات نهفته در طراحی در زمین شیبدار
  • حل نمونه آزمون آزمایشی با سقف شیبدار و آموزش طراحی سقف شیبدار
  • بررسی چگونگی استفاده حداکثری از فضای پارکینگ، استفاده از زیر رمپ و فضاهای مناسب دیگر برای تامین خواسته های سوال به صورت بهینه
  • آموزش تکنیک­های تأمین پارکینگ و نکات افزایش سرعت عمل در جانمایی پارکینگ
  • آموزش­ طراحی و جانمایی مناسب نورگیر در ساختمان با توجه به مقررات ملی ساختمان
  • آموزش حل سوالات آزمون­ها از ابتدا تا انتها و نحوه پاسخدهی صحیح و سریع به آزمون
  • چگونگی زمان بندی در آزمون و پاسخگویی به کل سوالات
  • نحوه ی مواجهه با سوال آزمون و پاسخگویی قدم به قدم
  • مروری بر موارد نقشه کشی مهم در طراحی پلان ها، مقاطع و نماها در معماری
  • چک لیست ترسیمی و طراحی برای موفقیت در آزمون طراحی معماری

در این پکیج جزوه راهنمای طراحی معماری نظام مهندسی، پاسخنامه و جواب آزمون طراحی معماری آزمون نظام مهندسی آذر ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۴۰۰ و تعدادی آزمون آزمایشی به طور کامل بیان گردیده است.

جزوه اول طراحی معماری: راهنمای آمادگی آزمون

جزوه اول طراحی معماری شامل کلیه ضوابط و مقررات آزمون نظام مهندسی طراحی معماری می باشد. داوطلبین گرامی با مطالعه این جزوه دیگر نیازی به مطالعه منابع اصلی آزمون ندارند؛ زیرا که کلیه مقرررات و ضوابطی که در این آزمون بدان نیاز دارید در این جزوه به صورت کامل و جامعه بیان شده است. فهرست جزوه به تفصیل در زیر آمده است.

دانلود رایگان نمونه جزوه اول طراحی معماری

جزوه دوم طراحی معماری: پاسخنامه تشریحی آذر ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۴۰۰

در این جزوه، پاسخنامه و جواب آزمون طراحی معماری آزمون نظام مهندسی آذر ۱۳۹۲ و خرداد ۱۳۹۳، آبان ۹۳ ، مرداد ۹۴، بهمن ۱۳۹۴ و شهریور ۱۳۹۵ و اسفند
۱۳۹۵ و مهر ۱۳۹۶ و اردیبهشت ۱۳۹۷ و بهمن ۱۳۹۷ و مهر ۱۳۹۸ و شهریور  ۱۳۹۹ و مرداد ۱۴۰۰ به طور کامل بیان گردیده است و کلیه نقشه ها و خواسته هایی که در صورت
سوالات آزمون طراحی معماری نظام مهندسی مطرح گردیده است به صورت کامل و جامع ارائه شده است.

دانلود رایگان نمونه جزوه دوم طراحی معماری

جزوه سوم طراحی معماری: پنج نمونه آزمون آزمایشی در زمین صاف

این جزوه شامل پنج نمونه سوال و آزمون آزمایشی متناسب با آزمون دوره  1400 می باشد. با توجه به این نکته که داوطلبین در آزمون اصلی هرچه نمونه سوال کامل و صحیح و مختلف همراه خود داشته باشند به همان میزان در رسیدن به جواب صحیح برایشان مفید خواهد بود؛ در این جزوه پنج سوال با جواب تشریحی در زمین صاف طراحی گردیده است تا داوطلبین بتوانند در آزمون اصلی از این نمونه سوالات بهره ببرند.

دانلود رایگان نمونه جزوه سوم طراحی معماری

جزوه چهارم طراحی معماری: پنج نمونه آزمون آزمایشی در زمین شیبدار

با توجه به مطرح شدن سوالاتی در سنوات گذشته در زمین شیبدار این جزوه تهیه و تدوین گردیده است. این جزوه شامل پنج نمونه سوال و آزمون آزمایشی در زمین
شیبدار متناسب با آزمون دوره ۱۴۰۰ می باشد. با توجه به این نکته که داوطلبین در آزمون اصلی هرچه نمونه سوال کامل و صحیح و مختلف همراه خود داشته باشند به همان میزان در رسیدن به جواب صحیح برایشان مفید خواهد بود؛ در این جزوه پنج سوال با جواب تشریحی در زمین شیبدار طراحی گردیده است تا داوطلبین بتوانند در آزمون اصلی از این نمونه سوالات بهره ببرند.

جزوه پنجم طراحی معماری: پنج نمونه آزمون آزمایشی پارکینگ ترکیبی و سقف شیبدار


با توجه به مطرح شدن سوالاتی در سنوات گذشته با پارکینگ ترکیبی و اینکه احتمال مطرح شدن سوالی با سقف شیبدار می باشد؛ این جزوه تهیه و تدوین گردیده است. این جزوه شامل پنج نمونه سوال و آزمون آزمایشی با شرایط پارکینگ ترکیبی و سقف شیبدار متناسب با آزمون دوره ۱۴۰۰ می باشد. با توجه به این نکته که داوطلبین در آزمون اصلی هرچه نمونه سوال کامل و صحیح و مختلف همراه خود داشته باشند به همان میزان در  رسیدن به جواب صحیح برایشان مفید خواهد بود؛ در این جزوه پنج سوال با جواب تشریحی طراحی گردیده است تا داوطلبین بتوانند در آزمون اصلی از این نمونه سوالات بهره ببرند.

دانلود رایگان نمونه جزوه پنجم طراحی معماری


جزوه ششم طراحی معماری: ده نمونه پلان سقف شیبدار ۴۵ درجه و شیب چهار طرفه

با توجه به مطرح شدن سوالاتی در سنوات گذشته با عنوان ترسیم پلاس سقف شبدار با شیب چهار طرفه و اینکه احتمال مطرح شدن سوالی با سقف شیبدار می باشد؛
این جزوه تهیه و تدوین گردیده است. این جزوه شامل ده نمونه سوال و جواب پلان با سف شیبدار با شیب چهارطرفه و ۴۵ درجه متناسب با آزمون دوره ۱۴۰۰ می باشد. با توجه به این نکته که داوطلبین در آزمون اصلی هرچه نمونه پلان سقف شیبدار کامل و صحیح و مختلف همراه خود داشته باشند به همان میزان در رسیدن به جواب صحیح برایشان مفید خواهد بود؛ تهیه این جزوه پیشنهاد می گردد.

دانلود رایگان نمونه جزوه ششم طراحی معماری

جزوه هفتم طراحی معماری: عناصر و جزئیات و دیتایل های ساختمانی مناسب آزمون طراحی معماری

با توجه به مطرح شدن سوال عناصر و جرئیات در آزمون اخیر، در این جزوه سعی گردیده است تا عناصر و جزئیات و دیتایل هایی از ساختمان که ممکن است در آزمون پیش رو مطرح شوند به طور کامل و کافی آمده است. جزئیات مطرح شده در این جزوه شامل دو بخش جزئیات معماری و جزئیات سازه ای می باشد.

دانلود رایگان نمونه جزوه هفتم طراحی معماری

پکیج کامل جزوات طراحی معماری نظام مهندسی

در پکیج کلی ۷ جزوه آزمون طراحی معماری نظام مهندسی به صورت یکجا قابل تهیه می باشد.

مردا

جهت تهیه جزوات و پکیج با شماره ۰۹۱۲۶۴۱۸۴۱۷ تما حاصل نمایید