معرفی آزمون ماده ۲۷ نظام مهندسی

مطابق ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی، نظام مهندسی در رشته های هفت گانه نظام مهندسی دارای کارشناس هایی می باشد که در مواردی در داخل نظام مهندسی و همچنین در صورتیکه سایر مراجع تقاضای خدمات مهندسی از سازمان نظام مهندسی نمایند، از آنها بهره گرفته شده و حق الزحمه مطابق مصوبه نظام مهندسی به مهندسان پرداخت می شود.
این کارشناسان می توانند همانند کارشناسان رسمی دادگستری در موارد مذکور در ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به ارائه خدمات کارشناسی بپردازند.
شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با همکاری نظام مهندسی ساختمان ها، آزمون کارشناسی عمومی در رشته های اصلی مهندسی ساختمان مشمول قانون فوق شامل : عمران، معماری، تاسیسات مکانیکی ، تاسیسات برقی، شهرسازی ، ترافیک و نقشه برداری (ژئوماتیک) را برای متقاضیان پروانه کارشناسی عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برگزار خواهد کرد.
به قبول شدگان آزمون پس از طی دوره های آموزش عملی و کار آموزی در زمینه های حقوقی و اجرایی رشته های فوق و احراز شرایط زیر پروانه کارشناسی عمومی در رشته مورد تقاضا اعطا خواهد شد.

شرایط شرکت در آزمون ماده ۲۷ نظام مهندسی

۱- عضويت در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان

۲- دارا بودن پروانه اشتغال به كار مهندسي معتبر در رشته مورد تقاضا (حداقل یکی از پروانه های طراحی یا نظارت یا اجرا)

۳- داشتن ۱۰ سال سابقه كار مفيد در رشته مورد تقاضا پس از فراغت از تحصيل

۴- قبولي در آزمون مربوطه

۵- گذراندن دوره هاي آموزش كارشناسي

۶- نداشتن پيشينه كيفري و محكوميت انتظامي درجه ۳ و بالاتر

۷- برخورداري از سلامتي مناسب براي كارشناسي

مواد و منایع آزمون ماده ۲۷ نظام مهندسی

الف) موادآزمون عمومی:
محتوی قانون نظام مهندسی و آیین نامه اجرایی آن، قانون تملک آپارتمانها، قانون مالک و مستاجر و آیین نامه آن ، مجموعه قوانین شهرداریها و نوسازی و عمران ، مباحث دوم و دوازدهم مقررات ملی ساختمان ، مقررات ایمنی سازمان آتش نشانی ، مقررات بیمه در قرارداد های ساخت و ساز ، شرایط عمومی پیمان ، شرح خدمات و قرارداد های همسان و غیر همسان مشاوره معاونت برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور برای رشته های هفتگانه الزامی و فقط برای رشته های (عمران ، معماری ، شهرسازی و نقشه برداری ) علاوه بر موارد فوق از قوانین ثبتی ، ارزیابی و اجاره بها ، سرقفلی و حق کسب و پیشینه و تجارت هم آزمون به عمل خواهد آمد. (ضریب مواد عمومی در آزمون ۱ می باشد)

ب) مواد آزمون اختصاصی:
سوالات اختصاصی هر یک از رشته ها از منابع مرتبط با همان رشته بدین شرح می باشد: کتب علمی و فنی دانشگاهی معتبر در حد لیسانس ، هندبوک های معتبر و پذیرفته شده ایرانی و بین المللی ، مقررات ملی ساختمان مرتبط با رشته مربوطه ، مشخصات فنی منتشره معاونت برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور ، استانداردهای ملی ، تصویب نامه ها ، قوانین و مقررات و آیین نامه ها ی جاری کشور که در آنها الزاماتی مرتبط با هر رشته وجود دارد ، اصول متره برآورد ، تشخیص علل خرابی ساختمان ، تاسیسات و سایر طرح ها تناسب رشته های مربوطه بوده .( ضریب مواد اختصاصی در آزمون ۲ می باشد)

حدود صلاحیت کارشناسان ماده ۲۷

۱- حدود صلاحيت كارشناسي عمومي در رشته عمران :

– طراحي و محاسبه و كنترل محاسبات و سازه يا ساختمان ها، منابع و مخازن و ابنيه فني فلزي، بتني، چوبي، مصالح بنايي و مختلط و راه و باند.
– متره و برآورد احجام ساختماني، هزينه كليه ساختمان ها، منابع و مخازن، راه ها و ابنيه فني و بررسي صورت وضعيت آنها.
– تشخيص علل خرابي يا نقص ساختمان ها، راه ها و ابنيه فني و تعيين خسارت آنها.
– بررسي علل حوادث منجر به خسارت، جرح يا فوت و اظهار نظر در آنها.
– تفكيك و افراز ساختمان ها و زمين.
– اظهار نظر در مورد گزارش هاي فني مرتبط با ساختمان ها، راه ها و ابنيه فني.
– ارزيابي بهاي زمين هاي غير مزروعي، ساختمان و ابنيه فني.
– تعيين اجاره بها وحق كسب و پيشه محل ها.
– رسيدگي به اختلافات ناشي از قرار دادهاي پيمانكاري و مهندسي مشاور و همچنين قراردادهاي طراحي، اجرا و نظارت و حكميت و اظهار نظر در مورد جنبه هاي فني و مالي آنها (در محدوده اقلام ساختماني).
– رسيدگي به اسناد مناقصه و مزايده در طرح هاي عمراني و ساختمان هاي خصوصي.
– نظارت بر جريان تحويل موقت و قطعي طرح هاي عمراني.

۲- حدود صلاحيت كارشناسي عمومي در رشته معماري :
– تهيه طرح معماري و كنترل طرح معماري انواع ساختمان هاي بتني، فلزي، مصالح بنايي، چوبي و مختلط با كاربري هاي متعارف.
– متره و برآورد احجام ساختماني و هزينه كليه ساختمان ها و بررسي صورت وضعيت آنها.
– تعيين خسارت وارده به ساختمان ها و برآورد هزينه تعميرات.
– تفكيك و افراز ساختمان ها.
– تعيين اجاره بها و حق كسب و پيشه محل ها و املاك.
– رسيدگي به اختلافات ناشي از قراردادهاي پيمانكاري و مهندسي مشاور و طراحي، اجرا و نظارت و حكميت و اظهار نظر در مورد جنبه هاي فني و مالي آنها (در محدوده اقلام ساختماني).
– رسيدگي به اسناد مناقصه و مزايده در طرح هاي عمراني و ساختمان هاي خصوصي.
– نظارت بر جريان تحويل موقت و قطعي ساختمان ها.

۳- حدود صلاحيت كارشناسي عمومي در رشته تأسيسات مكانيكي :

– ارزيابي و تعيين قيمت تأسيسات برودتي و حرارتي ساختمان ها، ماشين هاي صنعتي، ماشين آلات و تأسيسات كارخانجات.
– تعيين علل خرابي و ارزيابي خسارت تأسيسات برودتي و حرارتي ساختمان ها، ماشينهاي صنعتي، ماشين آلات و تأسيسات كارخانجات.
– ارزيابي و تعيين هزينه تأسيسات وشبكه هاي بسته توزيع‌ آب، تلمبه خانه هاي آبي، تأسيسات آب و برق، هوا، گاز و بخار.
– برآورد قيمت، تشخيص علل خرابي و تعيين خسارت ماشين آلات راهسازي و راهداري، موتورهاي ديزلي و لكوموتيو.
– تعيين اجاره بها و اجرت المثل ماشين آلات صنعتي، ماشين هاي راهسازي و موتورهاي ديزلي.
– رسيدگي به صورت وضعيت هاي تأسيسات مكانيكي طرح هاي ساختماني و عمراني.
– رسيدگي به اختلافات ناشي از قراردادهاي پيمانكاري و مهندسي مشاور و طراحي، اجرا و نظارت و حكميت و اظهار نظر در مورد جنبه هاي فني و مالي آنها (در محدوده اقلام تأسيسات مكانيكي).
– اظهارنظردر مورد گزارش هاي فني و مرتبط با تأسيسات و ماشين آلات
– بررسي علل حوادث منجر به خسارت، جرح يا فوت اشخاص و جانداران ناشي از سيستم تأسيسات مكانيكي و اظهار نظر در آنها
– نظارت بر جريان تحويل موقت و قطعي سيستم هاي تأسيسات مكانيكي در طرح هاي عمراني و خصوصي.

۴- حدود صلاحيت كارشناسي عمومي در رشته تأسيسات برقي :

– ارزيابي، تعيين اجاره بها و اجرت المثل، تعيين قيمت، تعيين علل خرابي و بر آورد خسارت
ماشين هاي كوچك توليد برق، شبكه هاي روشنايي محدود، برق فشار ضعيف، تأسيسات برقي ساختمان ها، كارخانجات، بيمارستان ها،‌ سيستم برقي و الكترونيكي دستگاه هاي گرمايش و سرمايش، سردخانه ها، تهويه مطبوع، آسانسورها، پله هاي برقي، شبكه هاي صوتي و تصويري ساختمان ها.
– ارزيابي، تعيين اجاره بها و اجرت المثل، تعيين قيمت، تعيين علل خرابي و برآورد خسارت سيستم هاي الكترونيكي.
– اظهار نظر در مورد گزارش هاي فني مرتبط با سيستم برقي دستگاه ها و شبكه هاي فشار ضعيف و الكترونيكي.
– رسيدگي به اختلافات ناشي از قراردادهاي پيمانكاري و مهندسي مشاور و طراحي، اجرا و نظارت و حكميت و اظهار نظر در مورد جنبه هاي فني و مالي آنها (در محدوده كارهاي برقي و الكترونيكي).
– بررسي علل حوادث منجر به خسارت، جرح يا فوت اشخاص و جانداران و اظهار نظر در آنها ناشي از تأسيسات برقي.
– نظارت بر جريان تحويل موقت و قطعي سيستم هاي برقي و الكترونيكي طرح هاي عمراني و ساختمان هاي خصوصي.

۵- حدود صلاحيت كارشناسي عمومي در رشته شهرسازي :
انجام امور ذيل مستلزم كار گروهي متشكل از كارشناسان رشته هاي مختلف با مسووليت كارشناس عمومي شهرسازي است:
– تهيه طرح هاي تفصيلي، طرح هاي هادي و روستائي، طرح هاي ناحيه‌اي، منطقه‌اي، كالبدي ملي و اظهارنظر در مورد آنها و ارزيابي و برآورد هزينه تهيه طرح هاي مذكور.
– بررسي و اظهار نظر در مورد تفكيك و افراز زمين هاي شهري.
– ارزيابي بهاي اراضي غير مزروعي و اجاره و اجرت المثل آنها.
– رسيدگي به اختلافات پيمانكاران و مشاوران و كارفرمايان در زمينه طرح هاي شهرسازي و اظهار نظر و حكميت در آنها.

۶- حدود صلاحيت كارشناسي عمومي در رشته نقشه برداري :

– انجام نقشه برداري شامل مساحي، ترازيابي، پياده كردن نقشه و كنترل عمليات و مدارك نقشه برداري.
– تطبيق عكس و نقشه هوايي و تفسير عكس هاي هوايي.
– بازبيني فتوگرامتري.
– تفكيك و افراز اراضي غير مزروعي، تشخيص حدود ثبتي املاك و مستغلات.
– تهيه صورتمجلس تفكيكي ساختمان ها و املاك و تهيه صورتمجلس تحويل زمين.
– تعيين اجاره بها و حق كسب و پيشينه.
– مسير يابي و تاكئومتري راه، باند و خيابان ها و معابر شهري.
– رسيدگي به اختلافات ناشي از قراردادهاي پيمانكاري و مهندسي مشاور و حكميت و اظهار نظر در مورد جنبه هاي فني آنها در محدوده كارهاي نقشه برداري.

۷- حدود صلاحيت كارشناسي عمومي در رشته ترافيك :
– طراحي شبكه هاي ترافيكي و پاركينگ ها و كنترل طرح هاي تهيه شده.
– ارزيابي و اظهار نظر در مورد طرح هاي شبكه هاي ارتباطي شهري، روستايي و بين شهري.
– اظهار نظر در مورد طرح هاي حمل و نقل شهري و بين شهري.
– بررسي اثرات ترافيكي ابنيه و ساختمان ها واجد اثر مهم بر ترافيك.
– اظهار نظر در مورد گزارش هاي فني مرتبط با ترافيك و حمل و نقل.
– رسيدگي به اختلافات ناشي از قراردادهاي مهندسي مشاور ترافيكي و حمل و نقل و انجام حكميت و اظهار نظر در آنها.