حراج!

جزوه اول طراحی

750,000 ریال

توضیحات

جزوه اول طراحی معماری شامل کلیه ضوابط و مقررات آزمون نظام مهندسی طراحی معماری می باشد. داوطلبین گرامی با مطالعه این جزوه دیگر نیازی به مطالعه منابع اصلی آزمون ندارند؛ زیرا که کلیه مقرررات و ضوابطی که در این آزمون بدان نیاز دارید در این جزوه به صورت کامل و جامعه بیان شده است. فهرست جزوه به تفصیل در زیر آمده است.

جزوه اول طراحی معماری: راهنمای آمادگی آزمون

 بخش اول: معرفی آزمون طراحی
 بخش دوم: تعاریف
 بخش سوم: گروه‌بندی و ارتفاع مجاز ساختمان
 بخش چهارم: ضوابط توصیفی و عمومی ساختمان
 بخش پنجم: ضوابط ورودی‌های ساختمان
 بخش ششم: فضاهای مشاع ساختمان
 بخش هفتم: ضوابط اختصاصی انواع فضاها
 بخش هشتم: نکات ترسیمی جهت رعایت در آزمون
 بخش نهم: چک لیست طراحی
 بخش دهم: چک لیست ترسیمی