حراج!

تشریح پرسش ها

320,000 ریال

توضیحات

کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

در «کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی»، پاسخ آزمون های خرداد ۹۳، آبان ۹۳، مرداد ۹۴، بهمن ۹۴، شهریور ۹۵، اسفند ۹۵، مهر ۹۶ و اردیبهشت ۹۷ به صورت کاملا تشریحی تدوین و آماده شده است. در تشریح مسائل سعی شده به صورت کامل توضیح اختصاصی برای هر پرسش ارائه شود اما قطعا استفاده از مباحث مقررات ملی ساختمان و بویژه سه کتاب قبلی و فیلم آموزش آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی ایشان الزامی به نظر می رسد.

دانلود نمونه رایگان کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی