حراج!

جزوه دوم طراحی

900,000 ریال

توضیحات

در این جزوه، پاسخنامه و جواب آزمون طراحی معماری آزمون نظام مهندسی آذر ۱۳۹۲ و خرداد ۱۳۹۳، آبان ۹۳ ، مرداد ۹۴، بهمن ۱۳۹۴ و شهریور ۱۳۹۵ و اسفند ۱۳۹۵، مهر ۱۳۹۶ و اردیبهشت ۱۳۹۷ و بهمن ۱۳۹۷ و مهر ۱۳۹۸ و شهریور ۱۳۹۹ به طور کامل بیان گردیده است و کلیه نقشه ها و خواسته هایی که در صورت سوالات آزمون طراحی معماری نظام مهندسی مطرح گردیده است به صورت کامل و جامع ارائه شده است.

دانلود رایگان نمونه جزوه دوم طراحی معماری