جزوه: سیستم زمین و حفاظت شبکه

60,000 ریال

توضیحات

جزوه: سیستم زمین و حفاظت شبکه

این جزوه شامل ۷۸ پرسش، نه نکته طلائی و چند صفحه درس نامه کاربردی است. مباحث مطروحه در این جزوه به ترتیب عبارتند از:

  • حروف شناسائی سیستم های ارتینگ
  • انواع سیستم ارتینگ
  • سیستم TN
  • انواع سیستم TN
  • کلیدهای حفاظتی در سیستم ارتینگ
  • مقاومت اتصال به زمین در سیستم TN
  • همبندی
  • پرسش های متفرقه

دانلود رایگان نمونه جزوه سیستم زمین و حفاظت شبکه

تعداد صفحات : ۵۷