حل تشریحی ۵ دوره آزمون تاسیسات مکانیکی ۸۹ تا ۹۲

85,000 ریال

توضیحات

حل تشریحی ۵ دوره آزمون تاسیسات مکانیکی

۱- آزمون آذر ۹۲

۲- آزمون اسفند سال ۹۱

۳- آزمون شهریور سال ۹۱

۴- آزمون آذر سال ۹۰

۵- آزمون اسفند سال ۸۹

دانلود رایگان نمونه پاسخنامه تشریحی