دوره نظارت و اجرا – رزرو اولیه

3,000,000 ریال

توضیحات

تدریس کلیه مباحث آزمون مطابق با آخرین ویرایش شامل:
o قانون نظام مهندسی – ویرایش ۱۳۹۰
o نظامات اداری ( مبحث ۲) – ویرایش۱۳۸۴
o حفاظت ساختمانها در مقابل حریق (مبحث ۳) – ویرایش ۱۳۹۵
o الزامات عمومی ساختمان (مبحث ۴) – ویرایش ۱۳۹۶
o مصالح ساختمانی (مبحث ۵) – ویرایش ۱۳۹۶
o خاک و پی (مبحث ۷) – ویرایش ۱۳۹۲
o بنایی (مبحث ۸) – ویرایش ۱۳۹۲
o بتن (مبحث ۹) – ویرایش چهارم، چاپ دوم به بعد۱۳۹۲
o فولاد (مبحث ۱۰) – ویرایش ۱۳۹۲
o طرح و اجرای صنعتی ساختمان (مبحث ۱۱) – ویرایش ۱۳۹۲
o ایمنی و حفاظت کاردر حین اجرا (مبحث ۱۲)- ویرایش ۱۳۹۲
o تاسیسات برقی (مبحث ۱۳) – ویرایش ۱۳۹۵
o تاسیسات مکانیکی (مبحث ۱۴) – ویرایش ۱۳۹۶
o آسانسورها و پلکان برقی (مبحث ۱۵) – ویرایش ۱۳۹۲
o تاسیسات بهداشتی (مبحث ۱۶) – ویرایش ۱۳۹۶
o لوله کشی گاز طبیعی (مبحث ۱۷) – ویرایش ۱۳۸۹
o عایق بندی و تنظیم صدا (مبحث ۱۸) – ویرایش۱۳۹۶
o صرفه جویی در مصرف انرژی (مبحث ۱۹) – ویرایش ۱۳۸۹
o علائم و تابلوها (مبحث ۲۰) – ویرایش ۱۳۹۶
o پدافند غیرعامل (مبحث ۲۱) – ویرایش ۱۳۹۵
o مراقبت و نگهداری از ساختمان (مبحث ۲۲) – ویرایش ۱۳۹۲
o راهنمای جوش – ویرایش۱۳۹۰

مدت این دوره ۷۲ ساعت می باشد که شنبه و چهارشنبه ها از ساعت ۱۷ تا ۲۱ با شهریه ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان خواهد خواهد بود.