حراج!

پکیج جزوات طراحی

9,000,000 ریال

توضیحات

در این پکیج ۷جزوه آزمون طراحی معماری نظام مهندسی به صورت یکجا قابل تهیه می باشد. ۷جزوه مجود در این پکیج عبارتست از:

جزوه اول طراحی معماری: راهنمای آمادگی آزمون طراحی معماری

جزوه دوم طراحی معماری: پاسخنامه تشریحی آذر ۹۲ تا بهمن ۹۷

جزوه سوم طراحی معماری: پنج نمونه آزمون آزمایشی در زمین صاف

جزوه چهارم طراحی معماری: پنج نمونه آزمون آزمایشی در زمین شیبدار

جزوه پنجم طراحی معماری: پنج نمونه آزمون آزمایشی پارکینگ ترکیبی و سقف شیبدار

جزوه ششم طراحی معماری: ده نمونه پلان سقف شیبدار

جزوه هفتم طراحی معماری: عناصرو جزئیات و دیتایل های ساختمانی