فروشگاه
حراج!

پکیج جزوات طراحی

4,610,000 ریال 3,480,000 ریال

توضیحات

در این پکیج ۷جزوه آزمون طراحی معماری نظام مهندسی به صورت یکجا قابل تهیه می باشد. ۷جزوه مجود در این پکیج عبارتست از:

جزوه اول طراحی معماری: راهنمای آمادگی آزمون طراحی معماری

جزوه دوم طراحی معماری: پاسخنامه تشریحی آذر ۹۲ تا بهمن ۹۷

جزوه سوم طراحی معماری: پنج نمونه آزمون آزمایشی در زمین صاف

جزوه چهارم طراحی معماری: پنج نمونه آزمون آزمایشی در زمین شیبدار

جزوه پنجم طراحی معماری: پنج نمونه آزمون آزمایشی پارکینگ ترکیبی و سقف شیبدار

جزوه ششم طراحی معماری: ده نمونه پلان سقف شیبدار

جزوه هفتم طراحی معماری: عناصرو جزئیات و دیتایل های ساختمانی