حراج!

پکیج فایلی برنامه ریزی شهری

2,500,000 ریال

توضیحات

پکیج کامل جزوات آزمون کارشناس رسمی دادگستری – رشته برنامه ریزی شهری – ویژه آزمون سال ۱۳۹۸ (به صورت فایلی)

با توجه به نامشخص بودن منابع آزمون کارشناس رسمی دادگستری و جزوه بسته بودن این آزمون، سعی گردیده شده است تا از منابع معتبر نظام فنی و اجرایی کشور، دفتر ترویج مقررات ملی ساختمان، کتب دانشگاهی معتبر، آئین نامه های معتبر در ایران پکیج آموزشی تدوین گردد تا داوطلبان بتوانند برای موفقیت در این آزمون از آن استفاده نمایند.
با توجه به ساختار آزمون که در سنوات گذشته مطرح شده است پکیج آموزشی به صورت جزوه ای و شامل ۴ جزوه طراحی و تدوین گردیده است.
این پکیج هم به صورت فایلی قابل تهیه می باشد.

دانلود رایگان نمونه پکیج برنامه ریزی شهری