پکیج کارشناس رسمی رشته راه و ساختمان- ویژه آزمون ۱۴۰۳

با توجه به نامشخص بودن منابع آزمون کارشناس رسمی دادگستری و جزوه بسته
بودن این آزمون، سعی گردیده شده است تا از منابع معتبر نظام فنی و اجرایی
کشور، دفتر ترویج مقررات ملی ساختمان، کتب دانشگاهی معتبر، آئین نامه های
معتبر در ایران پکیج آموزشی تدوین گردد تا داوطلبان بتوانند برای موفقیت در
این آزمون از آن استفاده نمایند.
با توجه به ساختار آزمون که در سنوات گذشته مطرح شده است پکیج آموزشی به صورت جزوه ای و شامل شش جزوه طراحی و تدوین گردیده است.


جزوه اول: مسائل عمرانی و اجرایی ساختمان

جزوه دوم: شناخت مواد و مصالح ساختمانی

جزوه سوم: راه و راه سازی

جزوه چهارم: مسائل معماری و شهرسازی

جزوه پنجم: مسائل حقوقی و قانونی ساختمان

جزوه ششم: بیش از ۲۵۰۰ نمونه سوال آزمایشی و تالیفی

جزوه خلاصه شده کارشناس رسمی - رشته راه و ساختمان

این جزوه خلاصه جزوات اول تا پنجم پکیج کامل می باشد. داوطلبینی که فرصت مطالعه پکیج کامل را ندارند می توانند این جزوه خلاصه شده را تهیه نمایند.

دانلود رایگان نمونه جزوه خلاصه شده پکیج کارشناس رسمی راه و ساختمان