پکیج کامل جزوات آزمون کارشناس رسمی قوه قضاییه (ماده ۱۸۷) دادگستری راه و ساختمان (به صورت فایلی)

با توجه به نامشخص بودن منابع آزمون کارشناس رسمی دادگستری و جزوه بسته بودن این آزمون، سعی گردیده شده است تا از منابع معتبر نظام فنی و اجرایی کشور، دفتر ترویج مقررات ملی ساختمان، کتب دانشگاهی معتبر، آئین نامه های معتبر در ایران پکیج آموزشی تدوین گردد تا داوطلبان بتوانند برای موفقیت در این آزمون از آن استفاده نمایند.
با توجه به ساختار آزمون که در سنوات گذشته مطرح شده است پکیج آموزی به صورت جزوه ای و شامل پنج جزوه طراحی و تدوین گردیده است.

جزوه اول: مسائل عمرانی و اجرایی ساختمان

جزوه دوم: شناخت مواد و مصالح ساختمانی

جزوه سوم: راه و راه سازی

جزوه چهارم: مسائل معماری و شهرسازی

جزوه پنجم: مسائل حقوقی و قانونی ساختمان

جزوه ششم: بیش از ۲۵۰۰ نمونه سوال آزمایشی و تالیفی

جزوه هفتم: سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون های اخیر

دانلود رایگان نمونه پکیج کارشناس رسمی دادگستری

پکیج خلاصه شده آزمون کارشناس رسمی قوه قضاییه (ماده ۱۸۷) دادگستری راه و ساختمان (به صورت فایلی)

در این جزوه خلاصه پکیج کامل کارشناس رسمی قوه قضاییه آمده است.
در جزوخ خلاصه شده سعی گردیده تا نکات مهم و اصلی و کلیدی آزمون آورده شود تا داوطلبین با تسلط به این مباحث بتوانند در آزمون موفقیت خود را کسب نمایند.
پکیج آموزشی به صورت جزوه ای و شامل پنج فصل طراحی و تدوین گردیده است.

فصل اول: مسائل عمرانی و اجرایی ساختمان

فصل دوم: شناخت مواد و مصالح ساختمانی

فصل سوم: راه و راه سازی

فصل چهارم: مسائل معماری و شهرسازی

فصل پنجم: مسائل حقوقی و قانونی ساختمان

دانلود رایگان نمونه جزوه خلاصه شده پکیج کارشناس رسمی قوه قضاییه