پکیج آموزشی و مکاتبه ای کارشناس رسمی دادگستری- رشته معماری داخلی و تزئینات

با توجه به نامشخص بودن منابع آزمون کارشناس رسمی دادگستری و جزوه بسته بودن این آزمون، سعی گردیده شده است تا از منابع معتبر نظام فنی و اجرایی کشور، دفتر ترویج مقررات ملی ساختمان، کتب دانشگاهی معتبر، آئین نامه های معتبر در ایران پکیج آموزشی تدوین گردد تا داوطلبان بتوانند برای موفقیت در این آزمون از آن استفاده نمایند.

با توجه به ساختار آزمون که در سنوات گذشته مطرح شده است پکیج آموزی به صورت جزوه ای و شامل هشت جزوه طراحی و تدوین گردیده است.

جزوه اول: مبانی نظری طراحی داخلی

جزوه دوم: اندودها و دیوارهای داخلی

جزوه سوم: مبلمان و کارهای چوبی

جزوه چهارم: تزئینات داخلی

جزوه پنجم: کفسازی و عایقکاری  ساختمان

جزوه ششم: تاریخ معماری و تزئینات داخلی

جزوه هفتم: مصالح و فراورده های ساختمانی

جزوه هشتم: قوانین کارشناس رسمی و شرایط عمومی پیمان و خلاصه مباحث مقررات ملی

جهت دانلود رایگان نمونه جزوات بر روی لینک های زیر کلیک نمایید:
.
.

مشاهده سبد خرید و پرداخت اینترنتی: